Informace o službách a zboží tří provozoven s jediným vývěsním štítem ALKA. Vítejte na stránkách ..... www.kleveta.cz

OBCH. JMÉNO RNDr. Alois Kleveta – ALKA ADR Masarykovo nám. 43/37, Vyškov PSČ 682 01 TEL 724 222 748 E-MAIL alka@kleveta.cz POČET NÁVŠTĚV


VIDEOSTUDIO ALKA je provozovna, v níž se v souladu se živnostenským listem Č.j. Ž/zm/1205/06 Bo uskutečňuje
Výroba a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

Služby videostudia spočívají zejména ve zhotovování prezentačních, reklamních, propagačních a dokumentárních videozáznamů pro firmy, pro města a obce, pro instituce a organizace, pro školy a sociální ústavy i pro jednotlivce, a to od přípravy dle zadání až po konečnou adjustaci.
Zmíněné subjekty nyní často žádají zhotovení virtuální prohlídky (stručně ji značím TOUR) pro www-stránky, viz REKLAMY A PROPAGACE.
UKÁZKA TOUR - "Virtuální prohlídka náměstí ve Vyškově při nočním osvětlení" (od Petra Čučky).

Při práci pro firmy od počátku dbám, aby produkt obsahoval jen záběry odpovídající zásadám o bezpečnosti práce a předpisům o manipulaci se surovinami, meziprodukty i hotovými výrobky. Často se požaduje komentář anglický, ale i německý, francouzský nebo ruský. Díky splnění požadavků při první zakázce jsem dostal opakovaně zakázky například od firem Quantum a.s., Vyškov nebo Bioveta a.s., Ivanovice na Hané.

Zakázka města, obce, instituce nebo organizace často vyžaduje prostudování historických pramenů a nalezení vhodné formy jejich vizualizace. Tak tomu bylo např. u zakázek Městského úřadu Vyškov (o vývoji budovy radnice, pak přeměna školní budovy na městskou knihovnu) nebo Tělocvičné jednoty Orel (historie vzniku Orla); obdobný ráz měla zakázka videoprezentace k 70. výročí založení hudebního školství ve Vyškově.

Při tvorbě dokumentu o Střední zdravotnické škole a o praxi studentek v nemocnici stejně jako při pořizování záznamů v Ústavu sociální péče, který se věnuje dětem i dospělým lidem s nejrůznějším postižením, byla upřednostňována zvýšená pozornost etickým zásadám.

Zásady etiky se uplatňují i při práci pro jednotlivce – zpravidla jde o zhotovení dokumentace rodinných událostí (křtiny nebo vítání občánků, první den ve škole, ukončení studia, svatba, primice kněze, životní jubileum, pohřeb). Častou zakázkou je zpracování videa z cestování o dovolené.
Nejčastějším požadavkem zákazníků-jednotlivců v poslední době je přepis amatérských záznamů z filmů a videokazet na disky DVD.
Jak probíhá přepis videozáznamu z kazety na disk?
Do videostudia se přinesou videokazety; nejsou-li typu VHS, je třeba s nimi přinést i videokameru, kterou byly záznamy pořízeny. Objednavatel sdělí své požadavky (např. záznamy dítěte z několika kazet umístit na jeden disk). Před přepisem se zjistí délky jednotlivých částí záznamu, který se pak přepisuje tak, aby bylo možné při prohlížení spustit libovolnou část pomocí menu. Cena: Od 100 Kč za přepis hodiny záznamu.