Informace o službách a zboží tří provozoven s jediným vývěsním štítem ALKA. Vítejte na stránkách ..... www.kleveta.cz

OBCH. JMÉNO RNDr. Alois Kleveta – ALKA ADR Masarykovo nám. 43/37, Vyškov PSČ 682 01 TEL 724 222 748 E-MAIL alka@kleveta.cz POČET NÁVŠTĚV


Složka 01: Vyškov - Osobnosti. Aktualizace 18.1.2012.

Tituly záznamů uchovávaných v archivu videostudia ALKA

Vyškov - Osobnosti: Alois Musil - 2001 - Čestný občan Vyškova (8 minut a 21 minut, DV)
Vyškov - Osobnosti: Alois Musil - 2003 - Autor (video 54 minut, VHS)
Vyškov - Osobnosti: Alois Musil - 2004 - Střípky mozaiky (video 45 minut, VHS)
Vyškov - Osobnosti: Alois Musil - 2008 - 140 let od narození (video 52 minut, DVD)
Vyškov - Osobnosti: Jan Šoupal a Antonín Tučapský - Dirigenti PSMU - 2002 (video 75 minut, DVD)
Vyškov - Osobnosti: Jaroslav Rozsíval - Vzpomínky na herce - 2009 (video 17 minut, DVD)
Vyškov - Pamětníci: Paní Barbora Skutezká vzpomíná na Vyškov - 2003 (video 60 minut, DV a DVD)
Vyškov - Pamětníci: Jaroslav Gottvald a JUDr. Miloš Kupka vzpomínají na léta války - 2005 (video 60 minut, DV a DVD)
Poznámka:
Osobnosti Vyškova jsou vzpomenuty též ve složce Vernisáže (F. Obzina, D. Kusák, R. Zbořil), vzpomínky pamětníků jsou i ve složce Junák (B. Valíčková, B. Tomanová, H. Beyer, R. Paleček, J. Dvořák-Kačer) a složce Gymnázium (M. Smejkalová-Švecová: Škola v letech 1925-1933).

Klepnutí na LIST XXXX umožní stáhnout anotace, potisky a ceny disků připravených k prodeji

LIST 0101 - "Alois Musil 2001; 2003; 2004" v souboru programu Microsoft Word (*.DOC)
LIST 0102 - "Alois Musil 2008; Dirigenti PSMU" v souboru programu Microsoft Word (*.DOC)
LIST 0103 - "J. Rozsíval; B. Skutezká; J. Gottvald a Dr. M. Kupka" v souboru programu Microsoft Word (*.DOC)